Loading...

Bibliography

Kataloglar - Kitaplar/ Catalogs - Books

 1. Altan, Özdemir, “Kadın Ansiklopedisi, ‘Altı öncü kadın’”, Tercüman Publishings, 1984, Istanbul, s.774-776..
 2. Bakay, Gönül, "Success Stories from Contemporary Turkish Women", Pasifik Ofset, January 2006, İstanbul, pp. 65-68.
 3. Başkan, Seyfi, “Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Türk Ressamları”, Kültür Bakanlığı Yayınları, Sanat Eserleri Dizisi, 1321, Sanat Eserleri Dizisi 14/1991, Ankara,
 4. Behramoğlu, Ludmila, “Paris Yansımaları/Reflets de Paris”, Katalog, Karşıyaka Rotary Kulübü Rotary Sanat Galerisi, 12 Kasım-05 Aralık 1992, Izmir, s.2-4.
 5. Beykal, Canan, “Tomur Atagök’ün Sanatında Metafor Olarak Saydamlık/Transparency as a Metaphor in Tomur Atagok’s Art”, Katalog, Aksanat, 13 Mart-12 Nisan 1997, Istanbul, s.2-3.
 6. Beykal, Canan, “Tomur Atagök’ün Sanatında Metafor Olarak Saydamlık” Katalog, Çağdaş Sanat 12, Mine Sanat Galerisi, 6 Mayıs-30 Eylül 1999, Istanbul.
 7. Doğanay, Erkan, "Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 101 Portre", Karetta Yayıncılık, İstanbul, Tomur Atagök: Efesli Artemis, s 170-171.
 8. Erten, Oğuz, “Türk sanatına yön veren sergiler, Yahşi Baraz’ın büyük sergileri”, ‘Tomur Atagök kadınlığın boyutları resim sergisi 10 Şubat -2 Mart 1978, Baraz Yayınları, Mayıs 2012, Istanbul, s. 638-643.
 9. Flash Art Books, “Art Diary 96/97”, Milan, Italy, p.429
 10. Günyaz, Abdülkadir, “O günlerden bu günlere”, Antik Sanat Galerisi Yayınları: 1, 2000, Istanbul, s.118, 128, 131.
 11. Gören, Ahmet Kamil, “30. Yılında Akbank Resim Koleksiyonu, Akbank Yayınları, Istanbul, s.192-193.
 12. Indirkaş, Zühre, “Ana tanrıçalar, Kybele ve çağdaş Türk resmindeki izdüşümleri”, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2635, Sanat eserleri dizisi; 336, Ankara, s.40-41, 53-54, 116,117, 118, 148.
 13. İstanbul Modern, "Hayal ve Hakikat/Dream and Reality", Mas Publications, Sept. 2011-Jan. 2012, İstanbul p.. 24, 51, 71, 79, 86, 131, 225.
 14. Milevska, Suzana, “Tomur Atagök, Füsun Onur, Diary of Space, Map of Time”, Katalog, Art Gallery, Skopje, Daud Pasha Hamam, 15-30 Ekim 1994, Skopje, Macedonia, s.2-6.
 15. Milevska, Suzana, “Yazı ve Farklılık/Writing and Difference”,Katalog, Galeri B, 7 Ekim-10 Kasım 1993, Istanbul, s.2-5.
 16. Özer, Denizhan, “Ormandaki Tanrıça/The Goddess in the Forest”, Katalog, Kare Sanat Galerisi, Kasım 2011, Istanbul, s.3-4.
 17. Platt, Susan, “Oyunlar, Oyuncaklar, Çocuklar, Savaş, Sevgi/Games, Toys, Children, War, Love”, Katalog, TESK Sanat Galerisi, Kasım 1999, Istanbul, s.4-5.
 18. Platt, Susan, “Anatolian Goddess Series”, Broshure, Çıragan Kempinski, November 21-24, 1999, Istanbul.
 19. Platt, Susan, “As you see me, but I am not”, Katalog, Frauen Museum, T:C: Kültür Bakanlığı, Şubat, 2001, Bonn, Germany, s. 16-17.
 20. Profesyonel, Ltd., “Günümüz Türkiyesi’nde Kim Kimdir?” 1985-1997, Istanbul, s. 85.
 21. Rona, Zeynep, “Tomur Atagök”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yem Yayınları, Istanbul, 1997, s.160.
 22. Sönmez, Ayşegül, “Haksız Tahrik/Unjust Provocation, Bir Sergi Kitabı/An Exhibition Book, 2009, Amargi, Istanbul, Yağlıboyaya takılıp kalmış erkekler/Men stuck painting oil on canvas. s.139-144/296-302.
 23. Sönmez, Necmi, “Zamana Dışarıdan ve Dışardan Bakmak/Looking through time from outside and inside”,Katalog, Kare Sanat Galerisi, Mine Sanat Galerisi, Mart 2009, Istanbul, s.2-5.
 24. Platt, Susan, “ Tomur Atagök: Transforming Myths”, Art and Politics Now, 2011, Midmarch Arts Press, New York, ABD/USA, p.102-104, 133.

Makaleler – Söyleşiler/ Articles - Conversations

 1. Aliçavuşoğlu, Esra, “Yazı ve sanatın tartışılan birlikteliği”, Cumhuriyet, 9 Haziran 1999, Istanbul, s.14.
 2. Aliçavuşoğlu, Esra, “Resimleri yaşamının aynası”, Cumhuriyet, 15 Haziran 1999, Istanbul, s.15.
 3. Alpay, Rezan, “TOMUR ATAGÖK, ressam, öğretim görevlisi ve müzeci”, Akkadın, S.20, Istanbul, s.22-23.
 4. Altan, Özdemir, “Yeniye Doğru”, Sanat Çevresi, S.30, Nisan 1981, Istanbul, s.26-27.
 5. Altan, Özdemir “Özgünlük ve Olabilirlik Konusunda Bir Konuşma”, Gösteri, S.124, Mart 1991, Istanbul, s.26-28.
 6. Antmen, Ahu, “Kadın bir adım önde”, Cumhuriyet, 8 Mart 1997, Istanbul.
 7. Antmen, Ahu, “Resim Aynaya Dönüştüğünde”, Cumhuriyet, 24 Mart 1997, 23/01, Istanbul, s.15.
 8. Antmen, Ahu, “Görünenin ardındaki Kadın”, Cumhuriyet, 11 Nisan 2001, Istanbul, s.14.
 9. Aslan, Sema, “ Bu sergi çevreci tutumun eseri”, Milliyet, 11 Haziran 2006, Istanbul, s.28.
 10. Aysan, Şükrü, “Sanatlar arasında ayrım gözetmiyoruz”, Cumhuriyet, 16 Eylül 1983, Istanbul, s.2.
 11. Beykal, Canan, “Günlerin getirdikleri ve götürdükleri”, Cumhuriyet, 14 Nisan 1984, Istanbul s.15.
 12. Beykal, Canan, “Sanatçı kadınlardan üç sergi”, Cumhuriyet, 18 Mart 1995, Istanbul, s.15.
 13. Başkan, Onur, “Altın Palet Sanatçısı Tomur”, Ev Dekorasyon, Cilt 8 S. 1, Istanbul s. ?
 14. Baykal, Emre, “Tomur Atagök’le ’Hareket’ ‘Zaman’ ‘Süreç’Üzerine” Söyleşi, Anons Plastik Sanatlar Dergisi, S.26-27, Mayıs Haziran 1993, Istanbul, s. 10-12.
 15. Baysar, Zuhal, ”Buradan Çok Uzakta: Bir Kamusal Alan Projesi”, Sanat Dünyamız, S. 99, Yaz 2006 Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, s.161-169, (165).
 16. Behramoğlu, Ludmila, “Yapıtın içinde kendini görünce”, Cumhuriyet, S.23871, 4 Şubat 1991, Istanbul, s. 15.
 17. Behramoğlu, Ludmila, “Tomur Atagök’ün 1992 Sonbahar Sergisi”, Sanat çevresi, S.168, Ekim 1992, s.32.
 18. Behramoğlu, Ludmila, “Hedefim, bazı olguları sorgulamak”, Cumhuriyet 2, 13 Mayıs 1993, Istanbul, s.2.
 19. Büyükişleyen, M. Zahit, “Gerçeğin Göreceliği ile Sanatın Göreceliğini Birleştiren Bir Sanatçı: Tomur Atagök”, Artist Skala, S.5 Mayıs 2002, Istanbul, s.63.
 20. Curry, Natasha, “Artist plays with paint, color and reality”, Dateline, S.148, 13 January 1991, Istanbul, s.6-7.
 21. Çakmakoğlu, Nevin, “Tomur Atagök ile bir Söyleşi”, Sanat Çevresi, S.186, Nisan 1994, Istanbul, s.24-25.
 22. Çalıkoğlu, Levent, “Sanat Yazı/yorum”, Arredamento, S.Eylül 1999, Istanbul, s.32-37.
 23. Çelikoğlu, Yöre, “Ressam Tomur Atagök Garanti Bankası Sanat Galerisi’nde sergi açtı.” Güneş, 19 Kasım 1985, Istanbul.
 24. Culcu, Candil F., “Kamulaştırılmış hayatlara sahibiz”, Hürriyet Cumartesi Keyf, 6 Mayıs 2006, s.9.
 25. Demirtepe, Ülkü, “Tomur Atagök’ün fırçasından Madonna”, Güneş 22 Ekim 1999, Istanbul.
 26. Demirtepe, Ülkü, “Kadının sosyal konumunu anlatıyorum”, Somut, 4. Kasım 1983, Istanbul, s.11.
 27. Denisenko, Ludmila, “Aynada uçucu görüntüler”, Radikal, S. 156, 17 Mart 1997, Istanbul, s.2.
 28. Dolay, Beldan, “Tomur Atagök ve ‘Günceleri’”, Pazar Postası, 18 Kasım 1995, Istanbul, s.11.
 29. Durgun, Duygu, “Yaşamın Ritmi Günceler”, Cumhuriyet, 6 Aralık 1995, s.14.
 30. Elkatip, Demet, “Resmin karikatürünü yapıyoruz”, Güneş, 11 Ocak 1991, Istanbul.
 31. Erbaş, Serdar, “Duvarlar boyunca günce”, Yeni Yüzyıl, 11 Aralık 1995, Istanbul.
 32. Erbay, Fethiye, “Metalik yansımalarda Tomur Atagök”, Sanat Çevresi, S. 222, Nisan 1997, Istanbul, s. 29.
 33. Erbay, Mutlu, “Ressam Tomur Atagök’le bir görüşme”, Sanat Çevresi, S.174, Nisan 1993, Istanbul, s.52-55.
 34. Ergüven, Mehmet, “Tomur Atagök”, ADAM Sanat, S.178, Kasım 2000, Istanbul, s.56-60.
 35. Erinç, Sıtkı M. “Tomur Atagök’ün resimleri ve düşündürdükleri”, Sanat Çevresi, S. 120, Ekim 1988, Istanbul, s.28-29.
 36. Erzen, Jale, “Tomur atagök ile görüşme”, Boyut S. 2, 16 Ekim 1983, Ankara, s.6-20.
 37. Filoğlu, Lale, “Değişen ve yaşayan ilişkiler”, Cumhuriyet, S. 23204, 28 Mart 1989, Istanbul.
 38. Girgin, Emin Çetin, “Sergi Notları”, Gösteri, S. 29, Nisan 1983, Istanbul, s.61.
 39. Günyaz, Abdülkadir, “Güme giden Sergiler ve Galeri Sorunları”, Sanat Çevresi, Mayıs 1983, Istanbul, s.56.
 40. Günyaz, Abdülkadir, “Tomur Atagök Olayı”, Sanat Çevresi, S. 85, Kasım 1985, Istanbul, s.40-41.
 41. Günyaz, Abdülkadir, “Tarih: 1 Kasım 1985 Cuma”, Sanat Çevresi, S.86, Aralık 1985, Istanbul, s. 68-69.
 42. Günyaz, Abdülkadir, “Bana yazımı değiştirttiler”, rh+artmagazine, S.86, Aralık 2011-Ocak 2012, Istanbul, s.73-74.
 43. Güvenli, Zahir, “Tomurcuk Atagök Smith’in sergisi”, Milliyet, ?1965, Istanbul.
 44. Ihtiyar, Tevfik, “Tomur Atagök”, söyleşi, rh+artmagazine, S.94, Kasım 2012, Istanbul, s.37-44.
 45. İnal, Esin Tenşi, “Görüntünün altındaki gerçekler”, Tercüman, 27 Ocak 1991, Istanbul.
 46. İzbek, Tanju, “Atagök: ’Önemli olan, insan gerçeği’”, Milliyet, 28 Kasım 1985, Istanbul.
 47. Karabey, Zeynep Avcı, “Değişik mesajlar verse de yaptıklarımız öncelikle resimdir…”, Somut, Istanbul.
 48. Kayhan, Nalan, “Ressam Tomur Atagök: ‘Beğendiğinizi Değil, Beğenmediğinizi alın’”, Elele Dergisi, Ocak 1989, Istanbul, s.28-30.
 49. Kınaytürk, Hamit, “Tomur Atagök ile Aksanat’taki sergisi üzerine bir söyleşi”, Sanat çevresi, S.221, Mart 1997, Istanbul, s.16-17.
 50. Kinser, Stephen, ”What’s Doing in Istanbul?” The New York Times, Sunday, 23 Şubat 1997, NY, ABD, s.14.
 51. Köksal, Ahmet, “Tomur, Ata, Parıltan’ın resimleri”, Milliyet Sanat, S.126, Haziran 1974, Istanbul, s.19.
 52. Köksal, Ahmet, “Tomur’un resimleri”, Milliyet Sanat, S. 140, 11 Temmuz 1975, Istanbul.
 53. Köksal, Ahmet, “Tomur’un resimleri”, Milliyet Sanat, S. 159, 21 Kasım 1975, Istanbul, s.27.
 54. Köksal, Ahmet, “Öteki sergilerden birkaçı”, Milliyet Sanat, S.70, Istanbul, s.48.
 55. Köksal, Ahmet, “Tomur’da Kadınlığın Boyutları”, Milliyet Sanat, S.266, Istanbul, 27 Şubat 1978, s.26.
 56. Köksal, Ahmet, “Çağdaşlık Yaklaşımları”, Milliyet, 4 Eylül 1989, Istanbul.
 57. Kulin, Ayşe, “Sanatta yeni kıvılcımlar”, Yeni Yüzyıl, 30 Ocak 1995, Istanbul.
 58. Kulin, Ayşe, “Kadının ‘resim’li tarihi”, Yeni Yüzyıl, 4 Mayıs, 1995, Istanbul.
 59. Küpçüoğlu, Hülya, “Tomur Atagök’ten üç ayrı sergi, Bosphorus Sanat, S.25, Istanbul, Nisan 2009.
 60. Madra, Beral, “İki serginin çözümlenmesi”, Sanat Çevresi, S. 55, Mayıs 1983, Istanbul, s.16-19.
 61. Madra, Beral, "Young Generation Made a Jump", Cumhuriyet, S.23486, 9 January 1990, İstanbul.
 62. Neuville, François, “Bir sergi için sarı bir bilet”, Cumhuriyet, 13 Ekim 1992, Istanbul.
 63. Nirven, Nur, “Talk With An American Critic, William Zimmer", Sanat Çevresi, S.145, November 1990 Istanbul, p.36-37.
 64. Nirven, Nur, “İzleyici, sanat eyleminin parçasıdır”, Güneş, 19 Mayıs 1989, Istanbul.
 65. Nirven, Nur, “Ressam Tomur Atagök üzerine”, S. 147, Ocak 1991, Istanbul, s.40-41.
 66. Nirven, Nur, “Tomur’un resminde pembe çekiciliği”, Topaz, S. 12, Aralık 1991, Istanbul, s.43.
 67. Nirven, Nur, “Soyut gerçeklere beden”, Yüzyıl, 10 Şubat 1991, Istanbul.
 68. Nirven, Nur, “Tomur Atagök: ‘Çağdaş sanat yaşanan anın sözcüsüdür’”, Adam, Istanbul.
 69. Nirven, Nur, “Tomur Atagök ve Füsun Onur Makedonya’nın başkenti Üsküp’te sergi açtılar”, Sanat Çevresi, Kasım 1995, Istanbul, s.48-49.
 70. Örs, Ibrahim, “Duygu ve düşünceye görüntü kazandırmayı yeğleyen bir sanatçı”, Sanat Çevresi, S.66, Nisan 1984, Istanbul, s.54-55.
 71. Özbek, Sema, “Tomur Atagök”, Zeck, S. 42, Mayıs-Haziran 2011, Istanbul, s.21-22.
 72. Özben, Münip, “Istanbul’dan güzel esinti”, Ankara Sanat, Temmuz 1984, Istanbul, s.22-23.
 73. Özder, Kevser, “Tomur Atagök’ün günceleri”, Artist, S.5/67, Mayıs 2006, Istanbul, s.28-29.
 74. Öztürk, Yıldız, “Sanatta feminist eleştiri”, söyleşi, rh+art magazine, S.97 Şubat-Mart 2013, Istanbul, s.92-95.
 75. Pelvanoğlu Burcu, “Tomur Atagök’le Söyleşi”, www.sergirehberi.com.
 76. Platt, Susan, “Tensions confronting today’s Turkish artists”, Art Papers, Vol. 22, Issue 6, November/December 1998, Atlanta, Georgia, ABD/USA, s.13.
 77. Platt, Susan, “A year in Turkey”, Newsletter of the Seattle Chapter of the National Caucus of Art, Vol. 3, Number 3, Winter/Spring 2001, ABD/USA. s.6-7.
 78. Platt, Susan, “Istanbul, Turkey”, Art Papers, Vol 27, Issue 2, March/April 2003, Atlanta, Georgia, s.53-54.
 79. Sezer, Sennur, “Ressam Tomur Atagök Smith’in başarı dizisi”, Akşam, 3 Temmuz 1974, Istanbul.
 80. Sekmen, Evrim, ”Tomur Atagök: Sanatının izini sürerken”, Istanbul,
 81. Sönmez, Ayşegül, “Dönüp dolaşıp anneme gelmiş oldum!”, Milliyet Sanat, S. 600, Mart 2009, Istanbul, s.21-22.
 82. Sönmez, Ayşegül, “’Ailevi terbiyemiz sanatımızı etkiledi’”, Radikal, S.4538, 16 Mart 2009, Istanbul.
 83. Sönmez, Necmi, “Güncel sanat üzerine yazmak…”, www.Lebriz.com, Istanbul, 04. 08.2011.
 84. Şanlıer, Zeynep, “Güncelerden sızan anılar”, Radikal, Istanbul, 18.Haziran 2006.
 85. Şenyapılı, Önder, “Başkent Ankara’da Sanat ve Sanatçılar ‘Bir ayın onbir sultanı’”, Sanat Çevresi, S. 120, Aralık 1988, Istanbul, s.44.
 86. Taktak, Yusuf, “”Tomur Atagök güncelerin izinde”, Anons, S.38, Mayıs 1994, Istanbul, s.22-23.
 87. Turay, Anna, “YARATICI Kadın Başarılı Olmalı”, Cumhuriyet, S.23926, 31 Mart 1991, Istanbul, s.14.
 88. Uz, Rengin, “Atagök’ün özgün arayışları”, Günaydın, 25 ocak, 1991, Istanbul.
 89. Vatansever, Hülya, “Resim ve Ötesi”, Elele, S-5/92, Istanbul, s.51-53.
 90. Yanık, Figen, “Günlük yaşamın artıkları”, Kelebek, Hürriyet, Istanbul, 28 Kasım 1995.
 91. Yağcı, Sibel, “Tomur Atagök’ün Tanrıçaları ve Otobiografisi”, Marie Claire, Nisan 1997, s.204.
 92. Zaremba, Nalan, “ Tomur Atagök ile ‘Günceler’i ve Sanat Üzerine”, Sanat Dünyamız S. 98, Bahar 2006, Yapı Kredi Yayınları, Istanbul, s.46-53,