Loading...

Soyut Tanımlama, 1960 - 74

Desen, Boya, Kolaj, Baskı

1960-1975 arasında tarihlenen “Soyut Tanımlama” kalp, el, kol gibi uzuvları soyutlayarak insan ilişkilerinde odaklandığım soyut resimlerimdeki hareket ve mekan olguları, doku ve renk kontrastlarıyla belirgindir. Brancusi’nin heykellerindeki yalınlık, Hans Hofmann’ın resimlerindeki push and pull mekan arayışlarının yapıtlarımdaki önemli sanatsal etkilerine rağmen temel amacım soyut insan ilişkilerini tanımlamaktı.