Yayın, Bilimsel Çalışma ve Araştırma Faaliyetleri

Uluslararası Konferanslarda Verilen Bildiriler

 1. Atagök, T., ‘‘Education in Museums: Late but Never too Late’’, Müzelerin Sivil Toplumlara Katkıları, Agha Khan Trust for Culture and The Rockfeller Foundation, İstanbul, 13-14 Mayıs 1993.
 2. Atagök, T., ‘‘National Versus, International Arts’’, Uluslararası Baskı Bienali Sempozyumu II, Üsküp, Makedonya, 1995.
 3. Atagök, T., Panel, ‘‘Women Artists, Women Creators of the Two Seas Mediterranian and Black Sea’’, Selanik, Yunanistan, 1997.
 4. Atagök, T., ‘‘The Basic Problems in Starting Museums of Social History Proposal for The Methodology in Developing the Collection, Tarih Vakfı, İstanbul, 1997.
 5. Atagök, T., ‘‘ ‘Cultural Politics and Museum as a Social Institution’ Our museums and their Future at the 75th Anniversary of the Republic’’, Müzecilik Programı Uluslararası Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1999.
 6. Atagök, T. , Platt, Susan, ‘‘Contemporary Art in Turkey; the Effects of the Istanbul Biennial’’, AICA, Londra, İngiltere, 2000.
 7. Atagök, T., ‘‘The Cup of Life’’, Yansımalar (Gisela Weismann’ın İşleri Sempozyumu), Berlin, Almanya, 2001.
 8. Atagök, T., ‘‘Istanbul as Art Space’’, Sanat Mekanlarının Cinsiyeti, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Bielefeld Üniversitesi, Kadın Araştırmaları Merkezi İşbirliği, İstanbul, 27 Şubat 2002.
 9. Atagök, T., ‘‘How to Educate the Youth for Culture of Peace through Museums’’, II. Uluslararası Barış Kültürü Eğitimi Konferansı, Sarayova, Bosna Hersek, 26-28 Haziran 2003.
 10. Atagök, T., ‘‘Pilot Project for the Use of the Istanbul Archaeological Museums for Intangible Cultural Heritage and Establishment of Identity’’, ICOM/CECA Seul Konferansı, 2-8 Ekim 2004.
 11. Atagök, T., ‘‘Türkiye Müzelerinim Deprem Riski Açısından Genel bir Değerlendirilmesi’’, İstanbul 2007: Müzelerin Depremden Korunması Uluslararası Konferansı, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, Deprem Mühendisliği Bölümü, J. Paul Getty Museum, Sunan ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Programı,4-6 Mayıs 2007.
 12. Atagök, T., ‘‘Towards Inclusive Museums’’, Kapsayıcı Müzeler Konferansı, Keynote Speaker, ---ICOM, Leiden, Hollanda, 8-11 Haziran 2008.
 13. Atagök, T., ‘‘Immigration and Multicultural Perspectives in Plastic Arts; Turkey and Germany’’, Avrupa’da Farklılıklar: Müzelerde Göç Konferansı, ICOM Avrupa, Berlin, Almanya, 23-25 Ekim 2008.
 14. Atagök, T., ‘‘Turkish Women Artists’’, Kadınlar Günü Konuşması, Türk Konsolosluğu, Bregenz, Avusturya, Mart, 2009.
 15. Atagök, T., ‘‘I Want to Believe Art is for Everyone’’, Sanat ve Müziğin Dili Konferensı, Institute of Cultural Diplomacy, Berlin, Almanya, 17-20 Şubat 2011.
 16. Atagök, T., ‘‘"Türk Kadın Sanatçılar", Institute of Social Sciences, University of Washington. Seattle, USA, 17 Şubat 2014

Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Atagök, T., ‘‘A View of the Istanbul Biennial’’, N. Paradoxa, 1, 1998, ss.65-71.
 2. Atagök, T., ‘‘Contemporary Women Artists’’, N. Paradoxa, 1, 1998, ss.61-64.
 3. Atagök, T., Oğuzhan Özcan, ‘‘Virtual Museum in Turkey’’, Museum International, 209, 2001, ss.42-45.
 4. Atagök, T., Susan Platt, ‘‘The Digestible Other-The Istanbul Biennial’’, Third Text / Çağdaş Sanata Eleştirel Perspektifler, 55, 2001.
 5. Atagök, T., ‘‘Turkish Women Artists and Feminism’’, N. Paradoxa, 10, 2002, ss.15-25.
 6. Atagök, T., ‘‘How to Educate the Youth for Culture of Peace through Museums’’, Odjek, 2-4, 2003, ss. 174-177.
 7. Atagök, T., ‘‘Recent Development in Turkish Museology/Recenti Sviluppi della Museologia Turca’’, Nuova Museologia, No 12, June 2005, ss. 2-4.
 8. Atagök, T., ‘‘Turkish Women Artists’’, L’Artiste, Eylül 2011, Fransa.

Ulusal Konferanslarda Verilen Bildiriler

 1. Atagök, T., Açılış Konuşması, ‘‘Eski Eser Kaçakçılığının Önlenmesinde Müzayedeler, Koleksiyonculuk ve Yasalar Sempozyumu’’, T.C. Vakıflar Bankası, Antik A.Ş., Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 1991.
 2. Atagök, T., ‘‘Kültür ve Toplum’’, I. Müzecilik Sempozyumu, İstanbul, 1994, ss. 73-79.
 3. Atagök, T., ‘‘Plastik Sanatların Yaygın Eğitiminde Devlet ve Özel Sektörün Yakın İşbirliğine Doğru’’, 1. Plastik Sanatlar Sempozyumu, Ankara, 1995.
 4. Atagök, T., ‘‘Çağdaş Müzecilik Uygulamaları İçin Müzecilik Eğitimi’’, II. Müzecilik Sempozyumu, İstanbul, 1995, ss. 88-90.
 5. Atagök, T., ‘‘Devlet Kültür Politikalarında Müzeler ve Yönetim Sorunları’’, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Müzeler Haftası Etkinlikleri, İstanbul, 18-24 Mayıs 1995.
 6. Atagök, T., ‘‘Kurumsallaşma (Galeriler, Kültür Kuruluşları, Koleksiyonculuk)’’, 21. Yüzyıl Perspektifinde Sanat, UNESCO AIAP Türkiye Ulusal Komitesi/Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, İstanbul, 1996.
 7. Atagök, T., ‘‘Sanat Ortamında Müze Merkezli İlişkiler’’, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu III, İstanbul, 1996.
 8. Atagök, T., ‘‘Ülke Kültürü ve Müzelerin Geleceği’’, Kuruluşunun 150. Yılında Türk Müzeciliği Sempozyumu, İstanbul, 1996.
 9. Atagök, T., ‘‘Sanat ve Din’’, Goethe Enstitüsü, İstanbul, 1997.
 10. Atagök, T., ‘‘Galeriler, Kurumlar, Müzeler’’, Küreselleşme-Büyük Sergiler-Küratörlük Paneli, UNESCO AIAP Türkiye Ulusal Komitesi/Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, İstanbul, 1998.
 11. Atagök, T., ‘‘Türkiye’de Çocuk Müze İlişkilerinin Dünü ve Bugünü’’, Cumhuriyet ve Çocuk, 2. Ulusul Çocuk Kültürü Kongresi, 1999.
 12. Atagök, T., ‘‘Bienal Öncesi Sanat Etkinlikleri’’, Cumhuriyet’in Yetmişbeşinci Yılında Kültür ve Sanat Sempozyumu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, 2000.
 13. Atagök, T., İ. Doğanyılmaz, ‘‘21. Yüzyıl Projesi: İstanbul Sanat Müzesi’’, 5. Müzecilik Semineri, İstanbul, 2000, ss. 52-57.
 14. Atagök, T., ‘‘AB Kültür Başkentleri Arasında İstanbul ve Bir Eksik: ‘İstanbul Modern Sanat Müzesi’’’, T.C. Turizm Bakanlığı, Ankara, 2002.
 15. Atagök, T., ‘‘Müzelerin Toplumsallaştırılması: Türkiye Müzelerinde Geciken Olgu’’, V. Türk Kültürü Kongresi, Başbakanlık, Ankara, 17-21 Aralık 2002.
 16. Atagök, T., ‘‘Müze Eğitim Bilimi ve Sanatlar’’, Çağdaş Estetik Eğitimi, Goethe Enstitüsü ve Sanat Eğitimcileri Derneği, Ankara, 18 Mart 2005.
 17. Atagök T., ‘‘Günün Sanatındaki Perspektifler’’, VACD Seminerler Dizisi, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, 6 Kasım 2006.
 18. Atagök, T., ‘‘İstanbul’da Müzecilik ve Koleksiyon Gelişimi’’, AICA II. Workshop.Atölyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fransız Kültür Merkezi, İstanbul, 12 Mayıs 2007.
 19. Atagök, T., ‘‘İktidarlar, Müzeler ve Sanat’’, Türk Sanatı Nereye’’, UNESCO AIAP Türk Milli Komitesi, Marmara Üni. Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul, 23-24 Mayıs 2007.
 20. Atagök, T., ‘‘Müze Kuruluşunda Dikkate Alınması Gereken Konular’’, Konak Belediyesi, Müzecilik ve Türk Müzeciliği Semineri, İzmir, 16-17 Ekim 2010.
 21. Atagök, T., ‘‘"Müzecilikte Arayışlar", Milli Sayarlar Resim Müzesi Açılışı, Veliaht Dairesi, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, 10 Nisan 2014.

Seçilmiş Yayınlar (Kitaplar, Makaleler, Söyleşiler)

 1. Atagok, T. ve Z Sukan, Yarın Okuyacağım, May Yayınevi, Istanbul, 1978. (Çocuk Kitabı)
 2. Atagok, T. ve Z Sükan, Yarın Sayacağım, May Yayınevi, Istanbul, 1978. (Çocuk Kitabı)
 3. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Sanat Müzelerinin Etkinlikleri’’, Sanat Çevresi, 12, 1979, ss. 12-14.
 4. Atagok, T., ‘‘Amerika'da Çağdaş Müzecilik’’, Sanat Çevresi, 26, 1980, ss. 26-27.
 5. Atagok, T. ve Z. Sükan, Ne Ekersen Onu Biçersin, Redhouse Yayınevi, Istanbul, 1980.(Kitap)
 6. Atagok, T., ‘‘To Art Lovers’’, Our Robert College, Alumni News, 4, 1980, p. 2.
 7. Atagok, T., Tonton Turuncu Mavi Maviş, Redhouse Yayınevi, Istanbul, 1980.(Çocuk Kitabı)
 8. Atagok, T., ‘‘Serigrafi Tekniği’’, Sanat Çevresi, 33, 1981, p. 21.
 9. Atagok, T., ‘‘Türk Resminin Genel Görünümü ve Galerilerimiz’’, Gösteri, 8, 1981, ss. 30-31.
 10. Atagok, T., ‘‘Bir Serginin Ardından’’, Sanat Çevresi, 1982, p. 47.
 11. Atagok, T., ‘‘Günümüz Türk Resminin Temel Sorunları’’, Sanat Çevresi, 1982, p. 37.
 12. Atagok, T., ‘‘Sanat Eserinin Bakım ve Korunması’’, Türkiyemiz, 38, 1982, ss. 8-11.
 13. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Müzecilik’’, Milliyet, 12918, 1983, p. 2.
 14. Atagok, T., ‘‘Günümüz Sanatçıları 4. Istanbul Sergisi’’, Somut, 1983, p. 7.
 15. Atagok, T., ‘‘Özgür ve Güçlü Kadına Giden Yol Eğitimden Geçer’’, Somut, 1983, p. 4.
 16. Atagok, T., ‘‘Plastik'te Kadın Sanatçıları’’, Gösteri, 32, 1983, p. 7.
 17. Atagok, T., ‘‘Simetrik Sunak’’, Sanat Çevresi, 1, 1983, ss. 14-15.
 18. Atagok, T., ‘‘Toplumcu Sanat Nedir?’’, Yankı, 649, 1983, p. 45.
 19. Atagok, T., ‘‘Toplumlararası Kültürel Sınırlar Yok Oluyor’’, Somut, 1983, p. 2.
 20. Atagok, T., ‘‘Devrim Erbil'in Yaşam Ritmi’’, Sanat Çevresi, 64, 1984, p. 23.
 21. Atagok, T., ‘‘Ressam İbrahim Örs'te Soyut Altyapı ve Ayrıntıları Yücelten Teknik’’, Sanat Çevresi, 65,1984, p. 24.
 22. Atagok, T., ‘‘Yaygın Sanat Eğitimi’’, Sanat Çevresi, 71, 1984, ss. 40-41.
 23. Atagok, T., ‘‘Zeki Faik İzer'den Kendi Biografisi’’, Sanat Çevresi, 74, 1984, ss. 14-17.
 24. Atagok, T., ‘‘Zeki Faik İzer'in Dinamizm Yüklü Resimleri’’, Sanat Çevresi, 74, 1984, p. 7.
 25. Atagok, T., ‘‘Gerçek Bir Sanatçının İnançlı Dünyası’’, Sanat Çevresi, 76, 1985, ss. 62-63.
 26. Atagok, T., ‘‘Yaygın Sanat Eğitiminde Bir Deneme’’, Türkiyemiz, 45, 1985, ss. 26-29.
 27. Atagok, T., ‘‘Yıldız Üniversitesi'nde Sanat ve Kültür Haftası’’, Sanat Çevresi, 79, 1985, ss. 24-25.
 28. Atagok, T., ‘‘Atatürk Resim ve Heykelleri Sergisi’’, Sanat Çevresi, 90, 1986, ss. 32-34.
 29. Atagok, T., ‘‘Günümüz Sanatçıları 7. Istanbul Sergisi’’, Sanat Çevresi, 94, 1986, ss. 14-15.
 30. Atagok, T., ‘‘Işık ve Derinlik’’, Artist, 1986, ss. 12-13.
 31. Atagok, T., ‘‘Işık ve Derinlik’’, Sanat Çevresi, 90, 1986, ss. 42-43.
 32. Atagok, T., ‘‘Ressam Abdülmecit Efendi’’, Gösteri, 71, 1986, ss. 39-40.
 33. Atagok, T., ‘‘Zekai Ormancı'nın Yeni Çalışmaları’’, Sanat Çevresi, 88, 1986, ss. 24-25.
 34. Atagok, T., ‘‘İstanbul'a Modern Sanatlar Müzesi Tartışması, Almanya'da Yeni Müze Yapıları Sergisi’’, Sanat Çevresi, 110, 1987, ss. 41-42.
 35. Atagok, T., ‘‘Konu Gider, Geriye Eser Kalır’’, Cumhuriyet, 22723, 1987.
 36. Atagok, T., ‘‘Resim ve Heykel Müzesi'nin 50. Yılında Resim ve Heykel Müzeleri neği’’, Sanat Olayı, 58, 1987, ss. 41-43.
 37. Atagok, T., ‘‘Resim Koleksiyonculuğu ve Beymen / Bedesten’’, Status, 9, 1987, ss. 99-101.
 38. Atagok, T., ‘‘Türkiye'de Plastik Sanatlarda Anlayış Düzeyi’’, Sanat Çevresi, 102, 1987, ss. 14-17.
 39. Atagok,T., ‘‘ ‘Zamanda ve Zeminde Kadın’ Sergisi Üzerine Bir Sohbet’’, Sanat Olayı, 65, 1987, ss. 35-36.
 40. Atagok,T., ‘‘Ressam Halil Akdeniz İçin...’’, Sanat Çevresi, 113, 1988, p. 23.
 41. Atagok, T., ‘‘Ondokuzuncu Yüzyıl Sanat Ortamında Ayvazovsk’’, Brochure, 1988.
 42. Atagok, T., ‘‘Sanatın Değerlendirilmesi’’, Lami Sanat, 1988, ss. 1-2.
 43. Atagok, T., ‘‘2. Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali Üzerine’’, Sanat Çevresi, 114, 1988, p. 32.
 44. Atagok,T., ‘‘Uyum, Başımızın Derdi’’, Cumhuriyet, 23064, 1988.
 45. Atagok, T., ‘‘Beğendiğinizi Değil, Beğenmediğinizi Alın’’, Elele, 1989, ss. 28-30.
 46. Atagok, T., ‘‘Müzeler, Birer Açık Üniversite, Herhangi Bir Ailenin Tüm Fertlerinin Eğlenerek Öğrenebileceği, Öğrenmenin Bir Zevk Olabileceği Kültür Merkezleridir’’, Lami Sanat, 1989.
 47. Atagok, T., ‘‘Sanat Eylemi Sanatçının Varettiği Yapıtla Sona Ermez, Devam Eder’’,
  Lami Sanat, 6, 1989, p. 1.
 48. Atagok, T., ‘‘ ‘Sanat Gibi Sanat / Yaşam Gibi Yaşam' Allan Kaprow'un Düşündürdükleri’’, Lami Sanat, 6, 1989, p. 3.
 49. Atagok,T., ‘‘Sanata Özel Destek’’, Cumhuriyet, 23286, 1989, p. 5.
 50. Atagok,T., ‘‘Uyum, Başımızın Derdi’’, Özdemir Altan, Derimod Kültür Merkezi Yayınları 2, 1989.
 51. Atagok,T., ‘‘10. Yılında Günümüz Sanatçıları Istanbul Sergisi’’, Gösteri, 105, 1989, ss. 18-19.
 52. Atagok, T., ‘‘20. Yüzyılı Yönlendiren Sanatçılardan Baskılarla Sergiler’’, Yapı, 97, 1989, p. 20.
 53. Atagok, T., ‘‘Biz İşe Tersinden Başlıyoruz’’, Gösteri, 118, 1990, ss. 83-84.
 54. Atagok, T., ‘‘Büyük Sergi II’’, Santral News Bulletin, 1990.
 55. Atagok, T., ‘‘Büyük Sergi 2' Istanbul'dan Ankara'ya,’’, Sanat Çevresi, 146, 1990, ss. 38-40.
 56. Atagok,T., ‘‘Çağdaş Müzeciliğin Anlamı’’, Lami Sanat, 1990, ss. 2-3.
 57. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Sanat Müzesine Giden Yolun İlk Adımları’’, Gösteri, 121, 1990, ss. 17-18.
 58. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Sanatlar Müzesine Doğru’’ , Cumhuriyet, 23621, 1990, p. 5.
 59. Atagok, T., ‘‘Eski Istanbul Eğleniyor 'Musıki ve Temaşa'’’, Brochure, Şehir Müzesi, 1990.
 60. Atagok, T., ‘‘Resim Görsel, Şiir Sözseldir’’, Cumhuriyet, 1990, p. 13.
 61. Atagok, T., ‘‘Üniversitelerimizde Müzecilik Eğitimi’’, Galeri, 1990, ss. 32-33.
 62. Atagok, T., ‘‘Zeki Faik İzer'de Desen’’, Zeki Faik İzer 1905-1988, Sıtkı M. Erinç, 1990, p. 67.
 63. Atagok, T., ‘‘Devinimin Nesneleri’’, Sanat Çevresi, 158, 1991, p. 14.
 64. Atagok, T., ‘‘Istanbul'da Bir Yeni Galeri: Kare Sanat Galerisi’’, Topaz, 1991, ss. 48-49.
 65. Atagok, T., ‘‘Istanbul'a Yeni Merkez’’, Topaz, 1991, p. 3.
 66. Atagok, T., ‘‘Sergi Düzenlemesinde En Önemli Öge Yapıttır’’, Gösteri, 132, 1991, ss. 52-53.
 67. Atagok, T., ‘‘Türkiye'de Henüz Bir Bilim Müzesi Yok’’, Akkadın, 1991, ss. 8-9.
 68. Atagok, T., ‘‘Batı Sanat Gündeminde de Yeni Müzeler’’, Topaz, 148, 1992, ss. 43-45.
 69. Atagok, T., ‘‘Bir Vakıf, Bir Üniversite, Bir Merkez’’, Topaz, 146, 1992, p. 27.
 70. Atagok, T. ‘‘Çağdaş Sanat Müzesi'ne Giden Yolun İlk Adımları’’, Gösteri, 92, 1992, p. 17.
 71. Atagok,T., ‘‘Istanbul Bienali'nin Ardından’’, Anons, 21, 1993, p. 33.
 72. Atagok,T., ‘‘Istanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat Eczacıbaşı Sanat Müzesi (Feshane) Istanbul Bienali ile Açıldı’’, Akkadın, 53, 1992, p. 43.
 73. Atagok, T. ve L. Behramoğlu, ‘‘Kıtalararası Müzeciliğe Doğru’’, Cumhuriyet, 1992, p. 11.
 74. Atagok,T., ‘‘MSÜ Resim ve Heykel Müzesi'nden...Istanbul Büyükşehir Belediyesi Nejat Eczacıbaşı Müzesi'ne’’, Tasarım, 30, 1992, p. 74-77.
 75. Atagok,T., ‘‘Müze Tipolojisinin Gelişimi’’, Tasarım, 30, 1992, ss. 116-121.
 76. Atagok,T., ‘‘Nejat Eczacıbaşı Sanat Müzesi 'Tekstil Fabrikasından Sanat Fabrikasına’’, Antik & Dekor, 17, 1992, ss. 30-34.
 77. Atagok,T., ‘‘Sanat İçin Bir Çağrı' Joanna Peters ile Söyleşi’’, Topaz, 150, 1992, ss. 32-33.
 78. Atagok,T., ‘‘Schmied İle Müzecilik ve Sanat Söyleşisi’’, Gösteri, 138, 1992, ss. 60-61.
 79. Atagok, T., ‘‘Soruşturma: 3. Uluslararası Istanbul Sanat Bienali’’, Türkiye'de Sanat, 5, 1992, p. 32.
 80. Atagok, T., ‘‘Soyuta Yönelişin Güçlü Örneği, Yeni Akımların Sanatçısı...'Zeki Faik İzer'’’, Topaz, 149, 1992, p. 42.
 81. Atagok, T., ‘‘Yirminci Yüzyılın İlk Yarısında Türk Kadın Ressamlarından...’’, Brochure, Barbaros Lions Klübü, 1992.
 82. Atagok,T., ‘‘Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar’’, Gösteri, 156, 1993, ss. 110-114.
 83. Atagok, T., Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar, Mas Yayınevi, İstanbul, 1993, Katalog.
 84. Atagok, T. ve C. Beykal, ‘‘Cumhuriyetten Günümüze Kadın Sanatçılar Sergisi ve Kadının Sanatçı Kimliği Üzerine’’, Anons, 33, 1993, ss. 12-14.
 85. Atagok, T., ‘‘Enerjiye Biçim Kazandıran Sanatçı’’, Anons, 32, 1993, p. 13.
 86. Atagok,T., ‘‘Günümüz Sanatçıları 14. Istanbul Sergisi’’, Artist, 21, 1993, ss. 8-9.
 87. Atagok,T., ‘‘Kadın Yaşam, Kültür’’, Anadolu Sanat, 1, 1993, ss. 1-27.
 88. Atagok, T., ‘‘Kültür Bakanlığı, Kadın ve Kadın Yaratıcılığını Belgeleyen Bir Dizi Sergiyi Cumhuriyet'in 70. Yılında Sunuyor’’, Sanat Çevresi, 182, 1993, ss. 24-25.
 89. Atagok,T., ‘‘Nur Gökbulut’’, Brochure, Talih Kuşu Sanat Galerisi, 1993.
 90. Atagok,T., ‘‘Sanatçının Farklı Yazısı, Suzana Milevska ile Röportaj’’, Gösteri, 156, 1993, ss. 20-23.
 91. Atagok,T., ‘‘Sanatımda Kısa Bir Gezinti’’, Artist, 19, 1993, ss. 114-116.
 92. Atagok,T., ‘‘Yarışmalı Sergiler ve Kendini Yenileyen Bir Sergi:Resim ve Heykel Müzeleri Derneği'nin Düzenlediği Günümüz Sanatçıları Istanbul Sergisi’’, Anons, 28-29-30, 1993, ss. 14-15.
 93. Atagok, T., ‘‘Esbank XI. Yunus Emre Resim Yarışmasının Düşündürdükleri’’, Anons, 44, 1994, p. 30.
 94. Atagok, T. Y. Taktak, Galeri B, Catalog, Istanbul, 16 December 1993-29 January 1994.
 95. Atagok, T., ‘‘Sözün Farklı İçerikleri Sorgulanıyor’’, Cumhuriyet, 1994.
 96. Atagok, T., ‘‘Bienal İçin Değil, Sanat İçin Sanat’’, Cumhuriyet, 1995.
 97. Atagok, T., ‘‘Farklı Anlayışlarla Genç Sanatçılar’’, Cumhuriyet, 1995.
 98. Atagok, T., ‘‘Genç Etkinlik Sınırlar ve Ötesi’’, Catalog, 1995, ss. 9-10.
 99. Atagok, T., ‘‘Gençlere Göre Sınırlar ve Ötesi’’, Gösteri, 177, 1995, ss. 22-24.
 100. Atagok, T., ‘‘Halka Açılan İlk Müze Louvre’’, Mozaik, 3, 1995, ss.64-68.
 101. Atagok, T., ‘‘Hareketli Bir Dünya'da Müzeler’’, Mozaik, 1, 1995, ss. 66-69.
 102. Atagok, T. S. Demirtaş, Galeri B, Catalog, 1995.
 103. Atagok, T., ‘‘Rene Block’un Tutumu Çok Keyfi’’, Cumhuriyet, 1995.
 104. Atagok, T., ‘‘Yepyeni Bir Sergi: I. Kağıt İşler Sergisi’’, Genç Sanat, 10, 1995, ss. 26-27.
 105. Atagok, T., ‘‘Dünyanın En Büyük Müze Kompleksi: Smithsonian Enstitüsü ve Washington, D.C.’nin Diğer Müzeleri’’, Mozaik, 13, 1996, ss. 50-59.
 106. Atagok, T., ‘‘I. Uluslararası Çağdaş Sanatlar Bienali Novi Sad, Balkan Art ‘96 Barış İçin’’, Sanat Çevresi, 217, 1996, ss. 44-45.
 107. Atagok, T., ‘‘20 Yıl Sonra Bedri Rahmi-Eren Eyüboğlu’’, Brochure, 1996.
 108. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Yaşam İçin Çağdaş Müze’’, Arredamento Dekorasyon, 1997, ss. 89-90.
 109. Atagok, T., ‘‘Mustafa Ayataç’ı Anarken’’, Brochure, 1997.
 110. Atagok, T., ‘‘Müzecilik’’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 1997, ss. 1320-1325.
 111. Atagok, T., ‘‘Süha Toner’i Anarken’’, Sanat Çevresi, 220, 1997, ss. 52-53.
 112. Atagok, T., ‘‘Washington’daki Sanat Müzeleri’’, Mozaik, 18, 1997, ss. 54-58.
 113. Atagok, T., ‘‘Istanbul Bienali'nin Ardından’’, Arredamento Mimarlık, 8, 1998, ss. 181-183.
 114. Atagok, T., ‘‘Nil Yalter’’, Arredamento Mimarlık, 1998, ss. 120-125.
 115. Atagok, T., ‘‘Çağdaş Müzeciliğin Anlamı: Müze ve İlişkileri’’, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, 1999, ss. 131-142, Kitap.
 116. Atagok, T., ‘‘Geleceğin Tasarımları Üzerine’’, Cumhuriyet, 1999, p. 15.
 117. Atagok, T., ‘‘İngiltere'de 21. Yüzyıl İçin Tasarımlar’’, Arredamento Mimarlık, 10, 1999, p. 115.
 118. Atagok, T., ‘‘Istanbul’a Modern Sanat Müzesi’’, Şalom, 1999.
 119. Atagok, T., ‘‘Müze-Toplum İlişkisinde Eğitim’’, Yeniden Müzeciliği Düşünmek, 1999, ss. 143-146, Kitap.
 120. Atagok, T., ‘‘Okul-Müze’’, Kabataş Erkek Lisesi Okul Müze’si, 1999, ss. 9-10.
 121. Atagok, T., ‘‘Sanat Metropolleri ve Müzeler’’, Arredamento Mimarlık, 1999, ss. 90-95.
 122. Atagok, T., ‘‘Türkiye'de Müzecilik’’, Cumhuriyet'in Renkleri, Biçimleri, 1999, ss. 212-221, Kitap.
 123. Atagok, T., ‘‘48. Venedik Bienali’’, Yapı, 215, 1999, ss. 36-37.
 124. Atagok, T., ‘‘Yaşayan Müze ve Eğitim’’, Sanat Dünyamız, 71, 1999, ss. 223-227.
 125. Atagok, T., Yeniden Müzeciliği Düşünmek, YTÜ Basım-Yayın Merkezi, Istanbul, 1999, (Kitap).
 126. Atagok, T., ‘‘Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzecilik Yüksek Lisans Programı’’, Sanat Çevresi, 1999, ss. 20-23.
 127. Atagok, T., ‘‘21. Yüzyıl Projesi’’, Sanat Çevresi, 254, 1999, ss. 18-23.
 128. Atagok, T., ‘‘21. Yüzyıl Projesi: Istanbul Modern Sanat Müzesi Girişimi’’, Arredamento Mimarlık, 12, 1999, ss. 122-124.
 129. Kuban, Doğan, T. Atagok, N. Asgari ve G. Pulhan, ‘‘Müzenin Anlamı ve İşlevi’’, Sanat Dünyamız, 80, 2000, ss. 83-93.
 130. Atagok, T., ‘‘Sanayi Mekanlarından Sanat Mekanlarına’’, Mimarlık, 292, 2000, Kitap, ss. 9-14.
 131. Atagok, T., ‘‘21. Yüzyıl Projesi:Istanbul Modern Sanat Müzesi Girişimi: Istanbul’a Yeni Bir Sanat Müzesi’’, Antik & Dekor, 56, 2000, ss. 92-94.
 132. Atagok, T., ‘‘Ben Gördüğün Gibi Değilim / Contemporary Turkish Women Artists’’, T.C. Kültür Bakanlığı, Reta Reklamcılık Tanıtım, Ankara, 2001, Katalog.
 133. Atagok, T. ve Y. Taktak, ‘‘Istanbul'a İlham Perilerinin Tapınağı Yakışır’’, Skala, 3, 2001, ss. 30-33.
 134. Atagok, T., ‘‘Müzecilik ve Fotograf’’, İFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi, 2001.
 135. Atagok, T., ‘‘Türkiye'nin Başka Bir Müze İhtiyacı: Fotograf Müzesi’’, İFSAK, 134, 2001, ss. 12-13.
 136. Atagok, T., ‘‘Yeni Bir Sanat Müzesi'ne Doğru, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’’, 5 Kasım 2001.
 137. Atagok, T., ‘‘Istanbul'dan Ego Kaçtı mı?’’, MOD, 28, 2002.
 138. Atagok, T., ‘‘Sanat Mekanlarının Cinsiyeti: Sanat Mekanı olarak İstanbul’’, Toplumbilim, 15, Mayıs 2002, ss.67-70.
 139. Atagok, T., ‘‘Bir Sanat Eserinin Müzeye Alınma Kriterleri Nelerdir?’’, Antik&Dekor, 69, 2002, p. 116.
 140. Atagok, T., ‘‘Müzelerin Anlaşılır Kılınması, İç Mekan ve Sergi Tasarımları’’, Mimar.İst, 4, 2002, ss. 55-59.
 141. Atagok, T., ‘‘Yeni Bir Müzeye Doğru’’, Modern Türk: 20. Yüzyılın İkinci yarısında Türk Sanatı, 2002, Katalog, ss. 10-17.
 142. Atagok, T., ‘‘Müzecilik, Kültür Politikaları ve Türk Müzeciğinde Sorunlar’’, Mimarlık, S.14, Aralık 2002, ss. 10-12.
 143. Atagok, T., ‘‘Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar’’, Müze Eğitim Seminerleri 1. Akdeniz Bölgesi Müzeleri (Yayına hazırlayan: Prof. Dr. Bekir Onur) Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Kongre, Sempozyum, Seminer Dizisi: 1, 2003.
 144. Atagok, T., ‘‘Purification’’, National Gallery, Üsküp, Makedonya, Türk Kültür Merkezi, Sarayova, Bosna Hersek, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2003, Katalog.
 145. Atagok, T., ‘‘Sanatın İnsanlaşması’’, Sanat Akmerkez’de II, 2004, ss. 11-13.
 146. Atagok, T., Küratörün Yumurtası, Karsten Schubert, İstanbul Sanat Müzesi Vakfı, İktisadi İşletmesi Yayınları, İstanbul, 2004, Kitap.
 147. Atagok, T., ‘‘Sanat ve Toplum’’, Sanat Akmerkez’de III, 2005, ss. 11-14.
 148. Atagok, T., ‘‘Sanayi Mekanlarından Sanat Mekanlarına’’, 60 Yaşında Sinan Genim'e Armağan Makaleler, İstanbul: Ege Yayınları, 2005, ss. 83-95.
 149. Atagok, T., ‘‘Somut Olmayan Kültür Mirası ve Kimlik Oluşturmak Üzere İstanbul Arkeoloji Müzeler’nin Eğitim Amaçlı Kullanımı İçin Proje’’, IDOL, Arkeoloji ve Arkeologlar Dergisi, S. 24, Ankara, Mart 2005, ss. 26-30.
 150. Atagok, T., ‘‘Dosya… Istanbul Sanat Müzesi Vakfı Başkanı Tomur Atagök’le Söyleşi’’, Cey Sanat, Istanbul, May-April 2005.
 151. Atagok, T., ‘‘Sanatın Çözümlenmesi’’, Sanat Akmerkez’de IV, 2006, ss. 11-19.
 152. Atagok, T., ‘‘1950-1970 Dönemine Bugünden Bakış’, Modern Türk 2’’, 1950-1970 Period of Turkish Painting from Private Collections, Istanbul Art Museum Foundation Publication, 2007, ss. 15-24, Katalog.
 153. Atagok, T., ‘‘Koleksiyonlardan Müzelere’’, Artam, Global Art, January 2010, ss. 29-32.
 154. Atagok, T., ‘‘Müzecilik ve Türk Müzeciliği’’, Ege Mimarlık, 2010, ss. 32-37.
 155. Atagok, T., ‘‘Bildiklerim Gördüklerimdir, Gördüklerim Bildiklerimdir’’, Yapı Kredi Publications, Istanbul, 2010. (Kitap).
 156. Atagok. T.. ‘‘Bana Yıldızı Anlat’’, Yıldız Teknik Üniversitesi Basın-Yayın Merkezi, Istanbul, 2011, ss. 31-47. (Kitap).
 157. Atagok, T., ‘‘Müzebilimin ABC’si’’, ‘‘Müze Koleksiyonları ve Araştırma’’, Müzelerin Anlaşılır Kılınması, Ege Yayınları, İstanbul, Mayıs 2012, ss.171-176, ss.277-282.-17 October 2010. (Kitap)
 158. Atagök, T., ‘‘Dünyada Çağdaş Müzecilik Uygulamaları’, Müzecilik ve Sergileme, Anadolu Üniversitesi, 2013, Eskişehir, ss. 156-183, Kitap.
 159. Atagok, T., ‘‘Müzecilik ve Sergileme’’, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, Ocak 2013, ss.156-184. (Kitap)
 160. Atagök, T., ‘‘Türkiye’de görsel sanatlarda kadın sanatçıların dünden bugüne konumu’’ Dosyası editörü, rh+ artmagazine, Eylül 2013, İstanbul, ss.21-52.
 161. Atagök, T., ‘‘"Müzcilikte Arayışlar", Milli Saraylar Sanat-Tarih-Mimarlık Dergisi, 11/2013, İstanbul, ss. 11-17.
 162. Atagök, T., ‘‘"İstanbul Resim ve Heykel Müzesinden Dönemler". Semra Germener Armağanı, MSGSÜ Yayınları, MArt 2014, İstanbul, ss.69-81, Kitap